Czy można zrezygnować z umowy przed jej zakończeniem?

Umowy na Pakiet Premium zawierane są na okres 12 miesięcy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku chęci wcześniejszej rezygnacji, należy skontaktować się ze swoim opiekunem klienta.
Jeśli klient wyśle wypowiedzenie umowy później niż 3 okresy rozliczeniowe przed końcem umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok.