Nawigacja podczas konsultacji online

Jak prawidłowo ustawić grafik konsultacji online?

Ustaw prawidłowo kalendarz kalendarz gabinetu konsultacji online.

Nie mam gabinetu konsultacji online

Mam gabinet konsultacji online 

Nie mam gabinetu konsultacji online

1. Otwórz kalendarz ZnanyLekarz i przejdź do Ustawień.

2. Otwórz sekcję Adresy.

adresy-Mar-25-2022-11-11-43-60-AM

3. Naciśnij przycisk Dodaj nowy adres, aby utworzyć gabinet konsultacji online.

dodaj nowy adres

4. Wybierz rodzaj gabinetu: Gabinet online. Następnie podaj niezbędne informacje.

5. Przewiń w dół strony i zwróć uwagę na sekcję Szczegóły dotyczące połączenia. 

To ważna część adresu gabinetu online. Z tego miejsca pacjenci dowiedzą się, jak przebiegnie konsultacja online. Jeśli prowadzisz konsultacje za pomocą naszego narzędzia Wideokonsultacje ZnanyLekarz, nie musisz uzupełniać tego pola. 

Jeśli korzystasz z telefonu, Whatsapp, Skype lub innych narzędzi - szczegółowo opisz sposób dołączenia do konsultacji.

6. Czas na ustalenie sposobu płatności. Dodaj akceptowane metody płatności i uzupełnij wszystkie pola zgodnie z Twoimi zasadami opłacania wizyt.

7. Uzupełnij również informacje na temat zwrotów. Możesz przyjąć przygotowane przez nas zasady lub wpisać własne. Nie zapomnij podać innych, dodatkowych informacji na temat konsultacji online oraz uzupełnij Aktualności, jeśli to dla Ciebie istotne.

8. Zapisz zmiany, klikając niebieski przycisk. 

9. Gabinet konsultacji online został pomyślnie dodany! Teraz czas na konfigurację Twojego kalendarza. 

Mam gabinet konsultacji online

10. Przejdź do Ustawień, a następnie wybierz Kalendarze i przejdź do kalendarza nowoutworzonego gabinetu online.

kalendarze-Mar-25-2022-11-22-14-55-AM

11. Przejdź do sekcji Konsultacja online. Naciśnij przycisk Edytuj, aby prawidłowo ustawić metody prowadzenia konsultacji zdalnej z pacjentem. 

12. Wybierz kanał konsultacji online. Jeśli wybierasz inną metodę niż Wideokonsultacje ZnanyLekarz, szczegółowo opisz sposób dołączenia do konsultacji. 

13. Zapisz zmiany, klikając niebieski przycisk.

14. W tym samym miejscu możesz skonfigurować Płatności dla Twojego gabinetu online. Możesz także wybrać swój własny sposób płatności. Pamiętaj, aby dodać informację w jaki sposób pacjent ma opłacić wizytę.

15. Po wprowadzeniu informacji o kanałach i płatnościach, należy skonfigurować Twój kalendarz. Przejdź do zakładki Usługi i wprowadź przy usłudze 'konsultacja online' cenę oraz czas trwania. W tym celu kliknij ikonę ołówka znajdującą się przy usłudze.

16. W wyświetlonym oknie wprowadź cenę, czas trwania i opis (opcjonalne). Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli potrzebujesz dodać nowe usługi, możesz to zrobić. Wpisz nazwę w polu Wybierz usługę z listy lub utwórz nową, a następnie kliknij Dodaj tę usługę.

17. Teraz czas na wprowadzenie Twoich godzin pracy. Przejdź do zakładki Grafik i przy dniach, w których będziesz przeprowadzać konsultacje zdalne kliknij suwak, tak aby podświetlił się na niebiesko. Godziny możesz wybrać klikając w strzałkę lub wpisując je z użyciem klawiatury. 

Po dodaniu godzin, kliknij Zapisz

💡 Jeśli masz niestandardowy grafik pracy, przejdź do tej instrukcji i dowiedz się jak dodać wyjątki.

 

18. Został już ostatni krok czyli aktywacja Twojego kalendarza. Wybierz zakładkę Umawianie online i kliknij niebieski przycisk Aktywuj kalendarz online

Po aktywacji, wybierz z jakim odstępem pacjenci mogą się do Ciebie umówić (Pierwszy wolny termin) oraz na ile tygodni do przodu chcesz udostępnić swój kalendarz (Najdalszy wolny termin). Zmiany zapiszą się automatycznie.

Gotowe! 

Upewnij się, że konsultacje podpięte pod adres gabinetu stacjonarnego dotyczą wyłącznie konsultacji na miejscu. Jeśli jest podpięta usługa konsultacji online, usuń ją z Twojego kalendarza stacjonarnego. 

Jak usunąć usługę?