Karta pacjenta

Jak przesłać pacjentowi dokumentację z wizyty?

Korzystając z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w naszym serwisie, masz możliwość przesłać pacjentowi ważne informacje dotyczące jego leczenia.

Jak wysłać pacjentowi opis wizyty?

Jak wysłać pacjentowi całą historię medyczną?

Jak wysłać pacjentowi opis wizyty?

1. Wejdź w zakładkę Pacjenci (1) na swoim profilu i w lupce wyszukaj pacjenta, któremu chcesz przesłać opis wizyty (2). 

2. Po wybraniu pacjenta, przejdź do zakładki Historia medyczna. Znajdź opis wizyty, który chcesz przesłać pacjentowi. 

3. Przy każdym opisie zobaczysz ikonę papierowego samolocika, dzięki której możesz wysłać pacjentowi informacje z konkretnej wizyty - kliknij na nią. 

4. W wyświetlonym oknie należy wybrać adres, który chcesz, aby pacjent zobaczył na swoim podsumowaniu wizyty. Następnie kliknij Kontynuuj

5. Opis wizyty jest wysyłany do pacjenta na jego adres mailowy. Ze względów bezpieczeństwa plik jest zaszyfrowany, a hasło dostępu pacjent otrzyma SMSem. Zweryfikuj, czy wszystkie dane są aktualne. 

Poniżej możesz wybrać, jaką część opisu wizyty ma otrzymać pacjent. W zależności od tego, jakie sekcje zawiera Twój opis wizyty, te z nich zobaczysz w poniższym miejscu. Wybierz przycisk Wyślij do pacjenta

Więcej odnośnie personalizacji szablonu opisów wizyt znajdziesz tutaj

6. Po wysłaniu opisu zobaczysz poniższy komunikat w lewym górnym rogu ekranu. Gotowe!

Jak wysłać pacjentowi całą historię medyczną?

1. Przejdź do zakładki Pacjenci (1) i wyszukaj pacjenta za pomocą lupki (2). Kliknij na pacjenta, którego szukasz.

2. W zakładce Historia medyczna na karcie pacjenta w prawym górnym rogu kliknij na 3 kropeczki. Z rozwiniętych opcji wybierz Wyślij historię medyczną pacjentowi.

3. W wyświetlonym oknie należy wybrać adres, który chcesz, aby pacjent zobaczył na swoim podsumowaniu wizyt. Następnie kliknij Kontynuuj

4. Historia medyczna jest wysyłana do pacjenta na jego adres mailowy. Ze względów bezpieczeństwa plik jest zaszyfrowany, a hasło dostępu pacjent otrzyma SMSem. Zweryfikuj czy wszystkie dane są aktualne. 

Poniżej możesz zaznaczyć, czy chcesz dołączyć załączniki do historii medycznej. Następnie wybierz przycisk Wyślij

6. Po wysłaniu historii medycznej zobaczysz poniższy komunikat w lewym górnym rogu ekranu. Gotowe!