Zarządzanie kontem

Jak zarządzać dostępami użytkowników do profilu?

Masz wsparcie w prowadzeniu kalendarza ZnanyLekarz? Świetnie! Dobrze, że z niego korzystasz. Dowiedz się, jak nadać dostęp do wybranych części kalendarza ZnanyLekarz.

1. Nadawanie dostępu do kalendarza

2. Usuwanie użytkownika z dostępem do kalendarza

3. Edycja dostępów do kalendarza

Nadawanie dostępu do kalendarza

1. Otwórz kalendarz ZnanyLekarz i przejdź do Ustawień (ikona koła zębatego). Następnie wybierz sekcję Użytkownicy i dostępy.

2. Naciśnij przycisk Nowy użytkownik.

4. Wpisz imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, której chcesz nadać dostęp do kalendarza ZnanyLekarz. 

5. Następnie wybierz rodzaj dostępów, które chcesz nadać. Dla bezpieczeństwa danych ważne jest, żeby użytkownicy mieli dostęp tylko do tych części, których potrzebują. Dlatego masz do wyboru rodzaje stanowisk wraz z proponowanym zakresem dostępu: Recepcjonistk(k)a, Księgowy/a, Specjalist(k)a ds. marketingu oraz Kier. recepcji

6. Zaznacz z jakich placówek użytkownik ma otrzymywać powiadomienia, oraz czy ma mieć dostęp do dodatkowych aplikacji.

6. Na koniec naciśnij przycisk Wyślij zaproszenie, który znajduje się w prawym dolnym rogu. 

zapro

6. Zaproszony użytkownik dostanie powiadomienie e-mail.

7. Aby sprawdzić status nadanych dostępów, otwórz Ustawienia, a następnie zakładkę Użytkownicy i dostępy

 

Usuwanie użytkownika z dostępem do kalendarza

1. Otwórz kalendarz ZnanyLekarz i przejdź do Ustawień (ikona koła zębatego). Następnie wybierz sekcję Użytkownicy i dostępy

2. Wybierz Użytkownika którego chcesz usunąć i kliknij na pole użytkownika.

3. W prawym górnym prawym rogu znajdziesz trzy kropki z opcją Usuń użytkownika

Edycja dostępów do kalendarza

1. Otwórz kalendarz ZnanyLekarz i przejdź do Ustawień (ikona koła zębatego). Następnie wybierz sekcję Użytkownicy i dostępy

2. Wybierz Użytkownika którego dostępy chcesz edytować i kliknij na pole użytkownika.

3. Edytuj stanowisko pracownika i/lub zakres jego dostępów, a następnie zapisz zmiany za pomocą przycisku w prawym górnym rogu strony.