Konsultacje online - warunki wstępne

Krok 1: Jak dodać gabinet online dla placówki oraz lekarzy w placówce?

Aby umożliwić pacjentom korzystanie z konsultacji online, musimy dodać gabinet online do listy adresów placówki oraz lekarzy. Poniższa instrukcja podpowie Ci jak to zrobić.

 
  1. Zaloguj się do profilu placówki w której chcesz dodać Konsultacje Online.
  2. Z panelu po lewej stronie wybierz ikonę Ustawienia i przejdź do zakładki Adresy.

3.  Wybierz + Dodaj nowy adres w prawym górnym rogu.

4.    Wybierz opcję Gabinet online oraz wypełnij informacje kontaktowe.

5.    Dodaj usługi, które chcesz świadczyć w ramach Konsultacji Online.

6.    Zapisz zmiany!

7.    Po poprawnym dodaniu adresu, powinien być on widoczny na liście.
 
 
W kolejnym kroku dodasz kalendarz Konsultacji Online na profilach lekarzy przyjmujących w placówce.
8.  W pierwszej kolejności należy przelogować się na konto lekarza. Kliknij Mój profil (1), następnie Moje konto (2) i wybierz z wyświetlanej listy specjalistę, na którego profil chcesz się zalogować.

 

9.   Po zalogowaniu jako lekarz, przejdź do zakładki Mój profil (1) do sekcji Adresy (2) i + Dodaj nowy adres (jak w punkcie 3).

10.    Jako rodzaj adresu ponownie wybierz Gabinet online.

11.   Zaznacz, że przyjmujesz pacjentów W placówce, a z listy wybierz adres zgodny z informacjami podanymi w punkcie 4.

 
 

12.    Po poprawnym dodaniu adresu w profilu lekarza, zaloguj się ponownie jako placówka (tak jak w punkcie 8). 

13.    Przejdź do zakładki Ustawienia i do sekcji Kalendarze.

 

14.   Adres, który został dodany w profilu lekarza, pojawi się na liście kalendarzy w formacie “Nazwisko, imię, specjalizacja - konsultacja online”.

 
Gotowe!
Teraz możesz przejść do kolejnych kroków: