Konsultacje online - warunki wstępne

Krok 3: Jak aktywować konsultacje online w grafiku lekarza?

Jeżeli chcesz aktywować konsultacje online w grafiku lekarza, upewnij się że krok 1 i krok 2 są zrealizowane zgodnie z instrukcjami.

 
  1. W lewym panelu wybierz ikonę Ustawienia, następnie zakładkę Kalendarze i wybierz kalendarz lekarza, który oferuje swoim pacjentom konsultacje online (poznasz to po odpowiedniej adnotacji).
  2. W widoku ustawień kalendarza, przejdź do zakładki Konsultacja online
  3. Edytuj ustawienia Kanałów komunikacji - zatwierdź konfigurację przyciskiem Zapisz.

4.  oraz Płatności - zatwierdź konfigurację przyciskiem Zapisz.


5.  Następnie przejdź do zakładki Grafik i dostosuj go do dostępności lekarza. Koniecznie zapisz zmiany!

 
Na końcu upewnij się, że opcja Umawianie online jest aktywna w zakładce Umawianie online. Dzięki temu pacjenci szukający konsultacji online łatwiej trafią do lekarzy promowanych przez placówkę!
 
 
Gotowe!