Miesięczne rozliczanie konsultacji online - jakie dokumenty otrzymam?

Czy lekarz udzielający konsultacji online przez portal Znanylekarz.pl otrzyma na koniec miesiąca zbiorczy dokument potwierdzający kwotę przychodu uzyskanego z tytułu tychże konsultacji?

Jedyny dokument, jaki wysyłamy automatycznie do lekarzy, to faktura VAT, w której jest wyszczególniona opłata stała za korzystanie z serwisu oraz opłata za rezerwacje dokonane przez pacjentów. Niemniej, lekarz ma na swoim profilu w sekcji "Finanse" dostęp do raportów, gdzie może wygenerować dokument przedstawiający liczbę zapisów pacjentów za wybrany okres. W zaawansowanej wersji raportu pokazujemy również adres praktyki oraz cenę konsultacji. Konsultacje online stanowią osobny "adres" (kalendarz). Dzięki temu lekarz jest w stanie przygotować zestawienie liczby wizyt zapisanych do adresu (kalendarza) świadczącego konsultacje online i podliczyć z nich przychód.

Jeżeli lekarza interesują zarówno wizyty umówione przez pacjentów, jak i te, które sam dopisał do kalendarza, to może skorzystać z sekcji "Statystyki" dostępnej w jego kalendarzu. Jest ona widoczna tylko dla niego. Przychód w tej sekcji wyliczony jest na podstawie liczby wizyt oraz ceny usługi, którą lekarz wpisuje w cennik. W sekcji "Statystyki", podobnie jak w sekcji "Finanse", również dostępny jest filtr "adres", dzięki czemu lekarz może zobaczyć zestawienie wizyt i przychodów z adresu (kalendarza) konsultacji online. A następnie wyeksportować te dane do pliku Excel i uzyskać zestawienie.

Czy lekarz udzielający konsultacji online przez portal Znanylekarz.pl i korzystający z systemu płatności online Stripe otrzyma na koniec miesiąca dokument potwierdzający kwotę pobranej prowizji przez platformę Stripe? Ewentualnie gdzie taki dokument można wygenerować?

Na początku warto zaznaczyć, że ZnanyLekarz nie uczestniczy w żaden sposób w przekazaniu pieniędzy między lekarzem a platformą Stripe. To oznacza, że opłacona przez pacjenta kwota za konsultację online trafia bezpośrednio na osobiste konto lekarza na Stripe.

Stripe wystawia lekarzowi fakturę, podobnie jak np. operator terminala płatniczego, jeśli ma on uzupełniony NIP. Faktura jest wystawiana za prowizje pobrane przez Stripe - wykazana jest liczba transakcji oraz kwota poranych za nich prowizji. Wystawione faktury są dostępne na koncie Stripe.

Kliknij i dowiedz się więcej o konsultacjach online!