Zarządzanie kontem

Czym różni się oferta dla placówki od oferty indywidualnej?

Oferta Pakietu Premium dla placówek medycznych obejmuje promocję min. 4 Profili Premium lekarzy lub specjalistów podpisanych w ramach jednej umowy.

Promocja dotyczy profili specjalistów, jednak placówka również ma swój profil, na którym widoczne są wszystkie jej dane, łącznie z numerem telefonu, a także  wszyscy zatrudnieni w niej specjaliści oraz ich kalendarze (jeśli mają wykupiony Pakiet Premium).

Usługa dla placówki różni się też funkcjonalnościami. Oprogramowanie do zarządzania placówką, dostępne w ramach Pakietu Premium, pozwala na przypisanie wizyty do danego gabinetu. Jeżeli w placówce lekarze współdzielą gabinety, to administrator lub sekretarka może zarządzać ich obłożeniem.

Menedżer ma możliwość zdecydować, czy i w jakiej formie jego pracownicy dostają powiadomienia o zapisanych pacjentach i ich wizytach. Ma także dostęp do raportów i statystyk, które pozwalają m.in. śledzić przychody i efekty kampanii promocyjnych oraz rozliczać się ze specjalistami.