Ustawienia

Dodawanie kontaktów

Możesz dodawać całe pliki z danymi pacjentów lub dodawać je pojedynczo.

Zakładka Kontakty w Ustawieniach dostępna jest dla użytkowników z uprawnieniami recepcji oraz z uprawnieniami managera. 

Typ kontaktu : może to być Pracownik lub Zablokowany.

 • Po wyborze Pracownika, osoba przypisana do danego numeru telefonu nie będzie słyszała zapowiedzi głosowej
 • Po wyborze Zablokowany, numer nie będzie mógł dodzwonić się do placówki

Oznaczenie gwiazdką ⭐

 • umożliwia nadanie priorytetu dzwoniącemu pacjentowi- pacjent zostanie wpuszczony na początek kolejki oczekujących na połączenie z recepcją
 1. Dodawanie kontaktów z pliku
 • Należy kliknąć
 • Wyskoczy okienko umożliwiające załadowanie pliku (np. z komputera)

Poprawny format pliku to CSV/TSV/XLSX!

 • Dane do kontaktów, powinny być w odpowiednim formacie i w oddzielnych kolumnach: oddzielnie imię, oddzielnie nazwisko, oddzielnie numer telefonów
 • Po załadowaniu pliku, należy dopasować odpowiednie kolumny do poszczególnych okienek:
 • Po kliknięciu Kontynuuj, lista pacjentów zostaje załadowana do Kontaktów

  2. Dodawanie kontaktów ręcznie

 • Należy kliknąć  
 • W odpowiednich okienkach, należy uzupełnić : imię, nazwisko, telefon oraz typ, a następnie kliknąć Zapisz