Tematy

Jak dodać nowy temat?

Aby dodać nowy temat wejdź w Ustawienia, w zakładkę Tematy. Kliknij na umieszczony na dole wybranej kategorii plus, a następnie wpisz temat, który chcesz dodać i kliknij Potwierdź. 

 

Tematy w ramach kolumn możesz dowolnie zamieniać miejscami, dodawać i usuwać, tak aby były jak najlepiej dostosowane do pracy Twojej placówki. Przycisk pozwalający na zmianę miejsca tematu wyświetla się po lewej stronie każdego wiersza, natomiast przyciski Edytuj i Usuń dostępne są po prawej stronie.