Płatności online

Jak wyglądają warunki anulowania wizyt, zmiany terminów oraz płatności?

Poznaj zasady dotyczące anulacji wizyt, edycji terminów lub opóźnień, a także najnowsze zmiany w zarządzaniu płatnościami ze Stripe.

Zasady anulowania rezerwacji wizyty online

Zasady zmiany terminów wizyt

Zasady postępowania w przypadku opóźnionych wizyt

Zasady działania w przypadku nieprzeprowadzonych wizyt

Zasady dotyczące płatności

Zasady anulowania rezerwacji wizyty online

Każda anulacja wizyty dokonana przez lekarza skutkuje zwrotem 100% płatności na konto pacjenta. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy to pacjent prosi lekarza o anulowanie wizyty. 
 
W momencie, gdy pacjent samodzielnie odwoła wizytę na 24 godziny przed jej terminem, otrzyma on zwrot 95% kosztów wizyty. Anulacja wizyty na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem pozostawia lekarzowi decyzję o zwrocie płatności. Lekarz może samodzielnie dokonać zwrotu kosztów w dowolnej kwocie lub zatrzymać pieniądze, ponieważ zgodnie z regulaminem, nie ma obowiązku oddania należności. 
 

Zasady zmiany terminów wizyt

Jeśli pacjent dokonuje zmiany terminu rezerwacji, opłata za wizytę zostaje automatycznie zaksięgowana na poczet nowej konsultacji. Nie ma obowiązku zwrotu należności i ponownego uiszczania opłaty przez pacjenta.

Natomiast w momencie, gdy to lekarz przenosi konsultację na inny termin, pacjent może poprosić o zwrot pieniędzy, lub wyrazić zgodę na przekierowanie ich na poczet nowej wizyty. 

 

Zasady postępowania w przypadku opóźnionych wizyt

Pacjent może ubiegać się o zwrot 100% należności za wizytę w przypadku, gdy z powodu nieobecności lekarza wizyta opóźnia się o ponad 1 godzinę. Jeśli lekarz spóźni się mniej niż 60 minut, wizyta powinna się odbyć się na standardowych warunkach, bez zwrotu kosztów. 
 
Z drugiej strony sytuacja wygląda w nieco inny sposób:
  • gdy lekarz czeka na pacjenta mniej niż 10 minut, wizyta powinna odbyć się bez zmian,
  • jeśli opóźnienie pacjenta wynosi więcej niż 10 minut, lekarz może zaczekać lub zdecydować o zakończeniu wizyty z powodu nieobecności pacjenta.
Pacjent ubiegający się o zwrot kosztów, powinien skontaktować się z lekarzem, u którego wizyta się opóźniła lub z serwisem ZnanyLekarz.pl
  • W sytuacji, gdy pacjent zwróci się do serwisu ZnanyLekarz.pl, przedstawiciel platformy skonsultuje tę sytuację z obiema stronami, a następnie dokona odpowiednich kroków w procesie zwrotu kosztów. 
 

Zasady działania w przypadku nieprzeprowadzenia wizyty

W momencie, gdy wizyta się nie odbyła i przyczyna jej nieprzeprowadzenia nie jest znana, serwis ZnanyLekarz.pl jest zobowiązany do sprawdzenia, dlaczego tak się stało. Możliwe są 3 główne powody, a co za tym idzie, 3 możliwe rozwiązania.
  • Wizyta się nie odbyła w wyniku problemów technicznych leżących po stronie ZnanyLekarz.pl. Wówczas właściciel serwisu może (ale nie musi) zrekompensować pacjentowi brak wizyty.
  • Wizyta się nie odbyła, ponieważ pacjent się nie pojawił. Automatyczny zwrot pieniędzy nie jest możliwy, jednak pozostaje on do decyzji lekarza.
  • Wizyta się nie odbyła, ponieważ lekarz się nie pojawił. Pacjent powinien otrzymać zwrot 100% kosztów wizyty, który powinien być dokonany ręcznie przez lekarza.
 

Zasady dotyczące płatności

Obecnie pacjenci, chcąc umówić konsultację online w serwisie ZnanyLekarz.pl, muszą dokonać płatności przed terminem wizyty. Zaznaczamy, że wkrótce może się to zmienić, ponieważ stale ulepszamy nasz produkt i dodajemy nowe, przydatne funkcjonalności.

Cenę wizyty ustala lekarz, którą pacjent widzi na profilu specjalisty. Nie może zostać ona zmieniona w okresie między dniem rezerwacji, a dniem konsultacji online. Jeżeli lekarz korzysta z platformy Stripe do przetwarzania płatności, cena powinna być stała i większa od zera, ponieważ operator Stripe nie przewiduje możliwości podania kwoty 0 zł lub przedziału cenowego.

Aby wizyta mogła się odbyć, pacjent powinien dokonać opłaty w ciągu 30 minut od zarezerwowania konsultacji za pomocą serwisu ZnanyLekarz.pl.

W sytuacji, gdy to lekarz dodał wizytę w swoim kalendarzu, może on wysłać pacjentowi SMS z linkiem do płatności zarówno przed wizytą, jak i po jej zakończeniu, zgodnie z tym, jak zdecyduje.