Raport finansowy

Miesięczne rozliczanie płatnego profilu – jakie dokumenty otrzymam?

Jakie dokumenty otrzyma na koniec okresu rozliczeniowego specjalista, który udziela konsultacji przez serwis Znanylekarz.pl?

ZnanyLekarz co miesiąc automatycznie wysyła do lekarzy 1 dokument – fakturę VAT. W fakturze jest wyszczególniona opłata stała za korzystanie z systemu oraz prowizja za rezerwacje dokonane przez nowych pacjentów.

Lekarz może również samodzielnie generować szczegółowe raporty na swoim profilu, oraz ma dostęp do wszystkich wystawionych faktur.

Jak generować szczegółowe raporty w systemie ZnanyLekarz?

Jak sprawdzić wystawione faktury w systemie ZnanyLekarz?

Czy mogę wygenerować raport dotyczący przeprowadzonych konsultacji online?

Czy otrzymam na koniec miesiąca dokument potwierdzający kwotę prowizji (pobranej od usługi Płatności - przedpłaty za wizyty) przez platformę Stripe?

Jak generować szczegółowe raporty w systemie ZnanyLekarz?

Aby dowiedzieć się, jak generować szczegółowe raporty na swoim profilu, przejdź do tej instrukcji.

Jak sprawdzić wystawione faktury w systemie ZnanyLekarz?

Aby dowiedzieć się, jak samodzielnie pobrać wystawione faktury, przejdź do tej instrukcji.

Czy mogę wygenerować raport dotyczący przeprowadzonych konsultacji?

Tak, można generować osobne raporty dla każdego z kalendarzy.

Konsultacje online i stacjonarne stanowią osobny adres (kalendarz). Dzięki temu lekarz jest w stanie przygotować raport wizyt zapisanych do adresu (kalendarza) świadczącego konsultacje i podliczyć z nich przychód.

Jeżeli lekarza interesują zarówno wizyty umówione przez pacjentów, jak i te, które sam dopisał do kalendarza, to może skorzystać z sekcji Statystyki dostępnej w jego systemie ZnanyLekarz. Statystyki są widoczne tylko dla niego.

Przychód w tej sekcji wyliczony jest na podstawie liczby wizyt oraz ceny usługi, którą lekarz wpisał w cenniku.

Dane można wyeksportować do pliku Excel i uzyskać raport.

Więcej na temat korzystania ze Statystyk znajdziesz w tej instrukcji.

Czy otrzymam na koniec miesiąca dokument potwierdzający kwotę prowizji (pobranej od usługi Płatności - przedpłaty za wizyty) przez platformę Stripe? 

Jeśli korzystasz z usługi Płatności, to na Twojej comiesięcznej fakturze od ZnanyLekarz będzie widnieć pozycja Opłata za korzystanie ze zintegrowanych płatności wraz z ilością transakcji, przy których prowizja za usługę została naliczona oraz z wysokością opłaty.