Zaczynamy!

Ustawienia użytkownika

Ustawienia użytkownika, są dostępne po zalogowaniu się do interfejsu placówki.

Jeżeli chcesz przejść do swoich ustawień, wybierz strzałkę w prawym górnym rogu: 

Masz dostępne opcje: Zmień stanowisko, włącz powiadomienia, włącz przerwę (tylko podczas zalogowania na stanowisko), ustawienia użytkownika oraz wyloguj się.

 

1) Zmień stanowisko:

  • jeżeli w placówce jest dostępne więcej niż jedno stanowisko , możesz je w każdej chwili zmienić lub jeśli posiadasz uprawnienia managera, możesz nie logować się na żadnym stanowisku

⚠️brak wyboru stanowiska uniemożliwia wykonywanie połączeń i oddzwanianie do pacjentów

 

2) Włącz powiadomienia: 

  • włączenie powiadomień, powoduje pojawienie się notyfikacji w przeglądarce internetowej, w przypadku połączenia od pacjenta

⚠️notyfikacje pojawiają się wyłącznie, jeśli przeglądarka jest otwarta

3) Włącz przerwę:

  • włączenie przerwy jest możliwe wyłącznie, jeśli użytkownik jest zalogowany na stanowisko
  • po włączeniu przerwy, użytkownik widnieje jako "wycofany", o czym świadczy szara kropka przy awatarze
  • po włączeniu przerwy, na ekranie pojawi się pasek, który będzie informować Cię o tym kiedy kończy się przerwa
  • możesz dodać kolejne 5 min (Dodaj kolejne 5 minut) lub zakończyć przerwę (Koniec przerwy)

💡podczas Twojej przerwy:

-pacjenci będą oczekiwać na linii,

-Twoje stanowisko nie będzie dzwonić

Jak wrócisz z przerwy, warto oddzwonić do tych od których nie udało się odebrać połączenia 📞

 

4) Ustawienia użytkownika:

  • W Ustawieniach użytkownika, możesz zmienić swoje zdjęcie profilowe oraz zmienić nazwę użytkownika (te informacje będą potem wyświetlać się innym w głównym interfejsie)

  • W Bezpieczeństwie, możesz zmienić aktualne hasło na nowe

⚠️PAMIĘTAJ! jeśli podejrzewasz, że Twoje dane do logowania dostały się w niepowołane ręce, zmień hasło dla bezpieczeństwa

5) Wylogowanie:

  • po zakończonej pracy, wyloguj się z interfejsu😉