Profil

Weryfikacja lekarzy i specjalistów oraz ich kategorii

W celu zachowania profesjonalnego charakteru serwisu znanylekarz.pl lekarze i specjaliści, którzy chcą zweryfikować swój profil lub chcą zawrzeć odpłatną umowę, zobowiązani są do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych odbywa się na podstawie przedstawionych przez lekarzy lub specjalistów dokumentów.


Poniżej znajduje się lista określająca kwalifikacje zawodowe wymagane dla poszczególnych lekarzy i specjalistów oraz wymagane przez serwis znanylekarz.pl dokumenty potwierdzające te kwalifikacje.


Wszystkie dokumenty wymagane przez serwis znanylekarz.pl powinny zostać przesłane na adres mailowy weryfikacja@znanylekarz.pl w formie skanów, na których muszą widnieć dane osobowe lekarza lub specjalisty, w tym imię i nazwisko. Inne dane osobowe w tym takie jak:
- data i miejsce urodzenia,
- zdjęcie,
- adres zamieszkania,
- imiona rodziców,
muszą zostać przekreślone lub zaczernione.

Zrzut ekranu 2023-11-16 o 12.16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli jakiekolwiek powyższe wymagania zostaną zmienione przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, dla oceny kwalifikacji zawodowych stosuje się te aktualne 
wymagania, nawet jeżeli w powyższej tabeli znajduje się odwołanie do innych aktów 
prawnych.